PGE Skra nie składa broni. „Spodziewamy się pięciu spotkań”