73 dni czekania i jest przełamanie! Skra wygrała po raz pierwszy w 2023 roku