A jednak można! Ta federacja podtrzymała surowe decyzje wobec Rosjan i Białorusinów!