Andrea Gardini: Trzeba być gotowym na cierpienie i wyrzeczenia