Bartkowski: – Kogo do kadry? Nie wyróżniłbym chyba nikogo