Bartosz Mariański: Będziemy bić się, aby być jak najwyżej