Brak widzewiaków w Jedenastce Kolejki. Dominują ludzie Papszuna