„Ci, którzy nienawidzą Legii, nadali status temu spotkaniu”