Czy wakacje będą ruchome? Lato w podziale na regiony? Czy pomysł, aby uczniowie odpoczywali na zmiany ma sens? Komu się to opłaci?