Finlandia odwołała międzynarodwy turniej szermierczy w Turku w proteście przeciwko dopuszczeniu Rosjan