H. Ravas: „Ważne jest to, żeby być skoncentrowanym w każdej sytuacji”