J. Niedźwiedź: „Jesteśmy przekonani o swojej sile i wartości”