Jacek Murański napisał list do zmarłego syna. Ludzie poruszeni. „Nasz najukochańszy synku…”