„Jak pan to zrobił profesorze?!”. Pięć lat temu odszedł Stanisław Terlecki