Janusz Dziedzic: Pan Platek to rozsądny biznesmen. Słowo klucz to rozsądek