Kamil Dankowski: Trzeba wyciągnąć wnioski i w niedzielę pokazać sportową złość