Kazimierz Moskal: Brakowało mi płynności w naszej grze