Kazimierz Moskal dotrzymał słowa. Jak szybko pobiegł?