Kazimierz Moskal: Musimy skupić się na sobie i na tym co mamy do zrobienia