Kazimierz Moskal: Sytuacja jest komfortowa, ale nakłada na nas dodatkową presję