M. Rydz: „To kolejny krok w profesjonalizacji klubu”