Mer Paryża sprzeciwiła się w Kijowie uczestnictwu rosyjskich sportowców w zawodach sportowyc