MKOl odrzuca “zniesławiającą” krytykę ze strony Ukrainy