MKOl ostro zareagował na apel Wielkiej Brytanii do sponsorów igrzysk o wykluczenie Rosjan i Białorusinów