MKOl wystosował apel do krajów, które chcą zbojkotować igrzyska, jeśli zostaną dopuszczeni Rosjanie i Białorusini