Na to umówił się złoty trener. „Co ja, MacGyver jestem?”