Na Widzewie w miejscu Tesco powstaje nowe osiedle. Z systemem zarządzania mieszkaniem za pomocą głosu