Niemiecka minister spraw wewnętrznych zagroziła odmową przyznania wiz rosyjskim sportowcom, chcącym startować w zawodach w Bundesrepublice