Niemiecki Komitet Olimpijski sprzeciwił się powrotowi rosyjskich sportowców. Ale nie zbojkotuje igrzysk w Paryżu, jak Rosjanie wezmą udział