Paryż. Tamgho wraca do wyczynowego sportu po czteroletniej przerwie