PKOl ubolewa nad decyzją MKOl, zdecydowanie przeciwny udziałowi Rosjan i Białorusinów w igrzyskach