Przy PSP 6 w Radomsku powstaje nowoczesny kompleks sportowy. Widać coraz więcej. ZDJĘCIA