Reprezentant Polski wprost o przyczynach kryzysu. Siatkarz ujawnił nowe fakty