Rosjanie i Białorusini triumfują. W tej dyscyplinie sportowej też mogą startować