Rozgrywająca #VolleyWrocław: Zmiany opłaciły się policzankom