Ścieżka do Paryża może poprowadzić sportowców z Rosji i Białorusi przez Azję