Szymon Ziółkowski: Idee, które były podwalinami igrzysk legły w gruzach, a MKOl pochylił kark przed mamoną! Igrzyska powinny być świętem!