TL: BKS Bostik Bielsko-Biała ze zwycięstwem w Łodzi