TL: W Łodzi Uni z jednym setem, Budowlani z trzema punktami