TL: W tabeli bez zmian, dwie niespodzianki w Łodzi