Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki: Nie pozwolę niszczyć dorobku Widzewa