Tutyškinas nominowany do prestiżowej nagrody na Litwie