Widzewski charakter, ale i problemy w pierwszych połowach