Wielka Brytania wezwała sponsorów olimpijskich do wywarcia presji na MKOl, aby wykluczył z igrzysk w Paryżu Rosjan i Białorusinów