Więzień zakładu karnego w Łodzi przegrał proces z Ministerstwem Sprawiedliwości o 30 tysięcy złotych. Ma zapłacić koszty sądowe