Wspólna deklaracja polskich związków sportowych dotycząca konieczności utrzymania sankcji wobec Białorusinów i Rosjan