Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej jednym z najlepszych projektów w branży sportowej w Polsce! Zobacz zdjęcia