Prezes Grot Budowlanych o Blagojević: Negocjacje trwały długo