W. Stawowy o współpracy z K. Przytułą: „Z natury rzeczy jest moim przełożonym”