W Widzewie świetnie się zapowiadał, teraz nie ma klubu